Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

happy25
18:48
4051 bfb5 390
Reposted fromdzulajj dzulajj viaprzeblyski przeblyski
happy25
18:46
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viamessinhead messinhead
happy25
18:38
7380 34d2 390
happy25
18:36
3340 7688 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
happy25
18:34
happy25
18:25
8782 3422 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
happy25
18:25
-Jak wygrać kłótnię z kobietą?
-Rozpłakać się zanim ona to zrobi.
— Usłyszane w radio.
Reposted fromnivea nivea viamessinhead messinhead

July 07 2015

happy25
19:05
Udało się nam to niespotkanie. 
— PIN "Niekochanie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viamessinhead messinhead

July 05 2015

happy25
19:37
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viayolo28 yolo28
19:31
6964 45c3 390
Reposted fromamatore amatore viajstrbl jstrbl
happy25
18:57

July 04 2015

happy25
16:33
1290 0632 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
happy25
16:03
- cześć, co robisz?
- no hej, dziś jeszcze nic nie zrobiłam, kochałam cię w myślach trzy godziny, później coś zjadłam, dzień jak każdy.
Reposted fromsohard sohard viaAmericanlover Americanlover

July 02 2015

happy25
19:44
6308 7dfa 390

June 28 2015

happy25
16:40
Ile szczęścia może dać jedna chmura na niebie?
— klasyk
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viaola4650 ola4650
happy25
06:10
Pierwszy raz pokochałem kogoś naprawdę - i tak bardzo nie w porę, bardzo niepotrzebnie.
— R.Gert
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamessinhead messinhead

June 27 2015

happy25
18:37
...natomiast Ty zasługujesz na dużo więcej- na kogoś, kto będzie Cię kochał w każdej sekundzie Twojego życia, kto będzie myślał o Tobie nieustannie, zastanawiając się, co w tej chwili robisz, gdzie jesteś, z kim jesteś i czy dobrze się czujesz. Potrzebujesz kogoś, kto pomoże Ci spełnić marzenia i kto ochroni Cię przed tym, czego się boisz. Powinnaś mieć u swego boku kogoś, kto będzie traktował Cię z szacunkiem i kochał w Tobie wszystko, a zwłaszcza Twoje wady. Zasługujesz na życie z kimś, kto sprawi, że poczujesz się szczęśliwa, tak szczęśliwa,że wyrosną Ci skrzydła. 
— Love, Rosie
Reposted byjanvajda janvajda

June 25 2015

happy25
17:43
happy25
17:42
happy25
17:41
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl